Door Ria Kerstens

Hoe kan EMDR jou helpen?

EMDR is een bewezen effectieve methode voor kinderen en volwassenen,
om gebeurtenissen en emoties uit het verleden te neutraliseren.

Het wordt o.a. ingezet bij traumatische gebeurtenissen (en PTSS), fobieën, angsten (bv vliegangst, tandarts etc.), als je gepest bent, paniekstoornissen, bij verlieservaringen, chronische pijn, nare ervaringen op medisch gebied, conflicten op het werk en overtuigingen die je in je jeugd hebt opgedaan en je huidige leven belemmeren.  

Een EMDR-behandeling begint altijd met een intake.
Samen ontdekken we waar de wortel van het probleem zit. Als het om een specifieke gebeurtenis gaat kijken we naar welk beeld in het hier en nu de meeste spanning oproept. Daar zit meestal ook een overtuiging op. Als er geen specifieke gebeurtenis is, zoeken we naar een beeld dat het gevoel oproept want ook op een gevoel alleen kan EMDR toegepast worden. 

Sessie
Ik vraag je om op het beeld te concentreren, aandacht te hebben voor de emotie die je voelt en ik benoem de overtuiging die op dit beeld zit. Dan vraag ik je met je ogen mijn vingers te volgen, terwijl je je hoofd stil houdt. Een ander mogelijkheid is kleine tikjes op je knieën, rechts-links afgewisseld.

De actieve herinnering zit in het ‘werkgeheugen’ van je brein. Door tegelijkertijd de tikjes op de knieën te krijgen of de oogbewegingen te maken, wordt het werkgeheugen overbelast. Hierdoor wordt het specifieke hersengebied dat betrokken is bij het opslaan van herinneringen, de amygdala, onderdrukt. Dat zorgt ervoor dat de lading aan de herinnering geneutraliseerd wordt.

EMDR brengt een associatieproces in het brein op gang; soms komen 'vergeten' herinneringen boven. Het proces wordt net zo vaak herhaald totdat de herinnering steeds meer neutraal is.

Wil je meer informatie of een afspraak maken?

Terug