Door Ria Kerstens

Hoe kan EMDR jou helpen?

EMDR is een bewezen effectieve methode voor
kinderen en volwassenen, om gebeurtenissen en emoties uit het verleden te
neutraliseren.

EMDR is wereldwijd dé nummer 1 behandeling bij de verwerking van trauma’s en PTSS. Met deze wetenschappelijk bewezen therapie kunnen een groot aantal psychische problemen behandeld worden. 

Het wordt o.a. ingezet bij traumatische
gebeurtenissen (en PTSS), fobieën, angsten (bv vliegangst, tandarts etc.), als
je gepest bent, gebrek aan zelfvertrouwen, stress, burnout, paniekstoornissen, bij verlieservaringen, chronische pijn, nare ervaringen op medisch gebied, conflicten op het werk en overtuigingen die je in je jeugd hebt opgedaan en je huidige leven belemmeren.  

Samen ontdekken we waar de wortel van het probleem zit. Als het
om een specifieke gebeurtenis gaat kijken we naar welk beeld in het hier en nu
de meeste spanning oproept. Daar zit meestal ook een overtuiging op. Als er
geen specifieke gebeurtenis is, zoeken we naar een beeld dat het gevoel oproept
want ook op een gevoel alleen kan EMDR toegepast worden. Ik vraag je om op het beeld te concentreren, aandacht te hebben voor de emotie
die je voelt en ik benoem de overtuiging die op dit beeld zit. Dan vraag ik je
met je ogen mijn vingers te volgen, terwijl je je hoofd stil houdt. Een ander
mogelijkheid is kleine tikjes op je knieën, rechts-links afgewisseld.

De actieve herinnering zit in het ‘werkgeheugen’ van je
brein. Door tegelijkertijd de tikjes op de knieën te krijgen of de oogbewegingen te maken, wordt het werkgeheugen overbelast. Hierdoor wordt het specifieke hersengebied dat betrokken is
bij het opslaan van herinneringen, de amygdala, onderdrukt. Dat zorgt ervoor
dat de lading aan de herinnering geneutraliseerd wordt.

EMDR brengt een associatieproces in het brein op gang; soms komen 'vergeten' herinneringen boven. Het proces wordt net zo vaak herhaald totdat de herinnering steeds meer neutraal is.

Wil je meer informatie of een afspraak maken?

Terug